Ju lutemi lexoni me kujdes Politikën tonë të Privatësisë!

1.

Informacioni që mbledhim

 

1.1

Informacioni i Anëtarëve: Me procesin e regjistrimit on-line, ne mbledhim informacionin tuaj të kontaktit duke përfshirë adresën e postës elektronike, numrin e telefonit/faksit/celularit, etj.

 

1.2

Informacioni i regjistrimit: Në kohën e regjistrimit tuaj ose përpjekjes së regjistrimit me ne, ne mbledhim informacionin tuaj të kontaktit duke përfshirë detajet e Produkteve që kërkoni. Ne mund të mbledhim informacionin e lartpërmendur, edhe nëse nuk i keni përfunduar transaksionet on-line me ne, dhe i përdorni këto informacione në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

 

1.3

Informacioni i faturimit dhe pagesës: Nëse blini ose përpiqeni të blini ndonjë produkt ose ndonjë shërbim tjetër nga UCKN përmes faqes sonë të internetit, ne ose partnerët tanë tregtarë ose konsultues mund të mbledhim informacion shtesë duke përfshirë informacionin e faturimit/dërgimit, informacionin e pagesës, opsionet e dorëzimit etj. Ne mund të mbledhim informacioni i lartpërmendur, edhe nëse nuk i keni përfunduar transaksionet on-line me ne, dhe i përdorni këto informacione në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

 

1.4

Informacioni Statistikor: Përveç kësaj, ne mbledhim informacion të përgjithshëm statistikor në lidhje me Faqen tonë dhe Përdoruesit, të tilla si adresat IP, programet e shfletuesit, sistemi operativ, faqet e shikuara, numri i seancave dhe vizitorët unikë, etj. Ne mund të mbledhim informacionin e lartpërmendur, edhe nëse ju nuk i përfundoi transaksionet on-line me ne, dhe përdori informacione të tilla në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

 

1.5

Informacioni i Shërbimeve të Komunikimit: Në kohën e përdorimit ose përpjekjes suaj të Shërbimeve tona të Komunikimit (shërbimet mund të përmbajnë shërbime e-mail, paralajmërim automatik, buletin, tregoni mikut tuaj, reagime dhe/ose ndonjë mesazh ose pajisje të tjera komunikimi të krijuara për të mundësuar ju për të komunikuar me ne ose të tjerët) do të jepen informacione si emri, adresa, numri i telefonit/faksit, adresa e emailit dhe informacione të tjera personale, si dhe informacione për biznesin tuaj. Ne mund të mbledhim informacionin e lartpërmendur, edhe nëse nuk i keni përfunduar transaksionet on-line me ne, dhe i përdorni këto informacione në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

 

1.6

Informacioni i Mbledhur: Informacioni i Anëtarëve, Informacioni i Regjistrimit, Informacioni i Kërkesës për Blerje, Informacioni i Faturimit dhe Pagesës, Informacioni Statistikor dhe çdo informacion tjetër që ne mund të mbledhim nga ju përmes Faqes sonë të internetit ose ndonjë mjeti tjetër do të referohen kolektivisht si "Informacion i Mbledhur". Një informacion i tillë do të përfshijë çdo informacion që keni shtypur në sistemin tonë on-line, edhe nëse nuk i keni përfunduar transaksionet në sistem.

 

2.

Si i përdorim informacionet tuaja?

 

2.1

Të përgjithshme: Ne përdorim informacionin tuaj të mbledhur për të përmirësuar përpjekjet tona të marketingut dhe promovuese, për të analizuar statistikisht përdorimin e faqes, për të përmirësuar përmbajtjen dhe ofertat tona të produkteve dhe për të personalizuar përmbajtjen, paraqitjen dhe shërbimin e faqes sonë posaçërisht për ju. Ne mund të përdorim informacionin tuaj të mbledhur për të shërbyer llogarinë tuaj me ne, duke përfshirë por pa u kufizuar në hetimin e problemeve, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zbatimin e marrëveshjeve me ne. Ne mund të ndajmë informacione të caktuara të përgjithshme bazuar në analizën e Informacionit të Mbledhur me partnerët tanë, klientët, reklamuesit ose përdoruesit e mundshëm. Ne mund të përdorim informacionin tuaj të mbledhur për të ekzekutuar fushata marketingu, promovime ose mesazhe reklamuese në emër të palëve të treta; megjithatë, në këto rrethana, Informacioni juaj i Mbledhur nuk do t'i zbulohet palëve të treta nëse nuk i përgjigjeni mesazhit të marketingut, promovimit ose reklamimit.

 

2.2

Informacioni i anëtarëve: Ne nuk do t'i zbulojmë informacionet tuaja të anëtarësimit asnjë pale të tretë, përveçse për arsye ligjore/relevante.

 

2.3

Informacioni i regjistrimit: Ne përdorim informacionin e regjistrimit për të përpunuar kërkesat tuaja dhe për të ofruar shërbime të vlefshme. Ky informacion mund t'u kalohet agjentëve tanë, tregtarëve të akredituar, prodhuesve dhe partnerëve të përmbushjes për përfundimin e shitjes në përputhje me të drejtat kontraktuale të dhëna nga ne. Pasi tregtari ynë i akredituar të marrë këtë informacion, ai bëhet pronë e shitësit përveç tonës.

 

2.4

Informacioni i Faturimit dhe Pagesës: Informacioni i Faturimit dhe Pagesës të cilin ne mbledhim nuk do t'i zbulohet asnjë pale të tretë, përveçse për arsye ligjore të nënkuptuara në transaksion. Informacioni i faturimit dhe pagesës që keni dhënë vullnetarisht gjatë blerjes në internet është regjistruar. Ky informacion përdoret për të përpunuar porosinë tuaj dhe më vonë mund të përdoret për qëllime të mëtejshme promovuese të marketingut. Si pjesë e politikës sonë të marketingut për t'ju këshilluar për çdo ofertë tjetër të produkteve ose shërbimeve të lidhura, ne mund të lejojmë që departamentet e tjera të UCKN, dhe grupit të cilit i përket, të kenë emrin dhe adresën tuaj dhe/ose adresën e emailit.

 

2.5

Informacioni Statistikor: Ne përdorim Informacionin Statistikor për të ndihmuar në diagnostikimin e problemeve me dhe për të ruajtur serverët tanë kompjuterikë, për të menaxhuar Site-in tonë dhe për të rritur Site-in dhe shërbimet tona bazuar në të dhënat e modelit të përdorimit që marrim. Ne mund të krijojmë raporte dhe analiza bazuar në Informatat Statistikore për analizat e brendshme, monitorimin dhe vendimet e marketingut. Ne mund t'u japim informacione statistikore palëve të treta, por kur e bëjmë këtë, ne nuk japim informacion personal identifikues pa lejen tënde.

 

2.6

Informacioni i Shërbimeve të Komunikimit: Ne mund t'i përdorim Informatat tuaja për të ofruar shërbimet që ju kërkoni ose për t'ju kontaktuar në lidhje me shërbimet shtesë për të cilat UCKN përcakton se mund të jeni të interesuar. Në mënyrë të veçantë, ne mund të përdorim adresën tuaj të postës elektronike, adresën postare, numrin e telefonit ose numrin e faksit për t'ju kontaktuar në lidhje me njoftimet, sondazhet, njoftimet e produktit, shërbimet e reja ose ofertat e produkteve dhe komunikimet që lidhen me përdorimin tuaj të Faqes sonë. Ne mund të gjenerojmë raporte dhe analiza të bazuara në Informacionin për analizat e brendshme, monitorimin dhe vendimet e marketingut.

 

3.

Shpalosja e Informacionit

 

3.1

Ne rezervojmë të drejtën për të zbuluar informacionin tuaj të mbledhur tek autoritetet përkatëse kur kemi arsye të besojmë se një zbulim i tillë është i nevojshëm për të identifikuar, kontaktuar ose për të ndërmarrë veprime juridike kundër dikujt që mund të shkelë ose kërcënojë të shkelë, ose i cili përndryshe mund të shkaktojë dëmtim ose ndërhyrje në, titullin, të drejtat, interesat ose pronën e UCKN, Përdoruesit tanë, klientët, partnerët, përdoruesit e tjerë të ueb faqeve ose këdo tjetër që mund të dëmtohet nga aktivitete të tilla.

 

3.2

Ne gjithashtu ruajmë të drejtën për të zbuluar informacionin e mbledhur në përgjigje të një thirrjeje, një thirrje ose urdhri tjetër gjyqësor ose kur besojmë në mënyrë të arsyeshme se një zbulim i tillë kërkohet me ligj, rregullore ose urdhër administrativ të çdo gjykate, autoriteti qeveritar ose rregullator.

 

3.3

Nëse kemi një arsye për të besuar se një përdorues i veçantë po shkel kushtet dhe kushtet ose ndonjë marrëveshje me ne, atëherë ne rezervojmë të drejtën për të bërë publike ose përndryshe të zbulojmë informacionin e mbledhjes së një përdoruesi të tillë në mënyrë që të ndjekim pretendimin tonë ose të parandalojmë dëmtime të mëtejshme në UCKN ose të tjerët.

 

4.

Privatësia e palëve të treta

 

4.1

UCKN nuk mund të mbajë përgjegjësi për praktikat e privatësisë/konfidencialitetit të përdorura nga palët e treta tek të cilat ne i drejtojmë vizitorët tanë. Politika e privatësisë e palëve të tilla mund të ndryshojë nga e jona, dhe ne mund të mos kemi asnjë kontroll mbi informacionin që ju i dërgoni palëve të tilla të treta ose faqeve të markës së përbashkët. Ne ju rekomandojmë që të lexoni deklaratën e konfidencialitetit në çdo faqe në internet që vizitoni.

 

5.

Masat e Sigurisë

 

5.1

Ne përdorim metoda komerciale të arsyeshme të sigurisë për të parandaluar aksesin e paautorizuar, për të ruajtur saktësinë e të dhënave dhe për të siguruar përdorimin korrekt të informacionit.

 

5.2

Asnjë transmetim i të dhënave në Internet ose ndonjë rrjet pa tel nuk mund të garantohet për t'u siguruar në mënyrë të përkryer. Si rezultat, ndërsa ne përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj, asnjë faqe interneti ose kompani, përfshirë vetveten, nuk mund të garantojë ose të garantojë sigurinë e çdo informacioni që na transmeton dhe ju e bëni këtë në përgjegjësinë tuaj.

 

6.

Ndryshime në Politikën e Privatësisë

 

6.1

Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here pa njoftuar përdoruesit. Ne ju rekomandojmë që të konsultoni rregullisht këtë Politikë të Privatësisë. Ju konsiderohet se keni kuptuar dhe rënë dakord që të gjitha informacionet e mbledhura (nëse janë mbledhur apo jo para ose pas the new politika u bë efektive) do të qeveriset nga the newështë Politika e Privatësisë atëherë në fuqi. Nëse nuk jeni dakord me the new ndryshimet në Politikën tonë të Privatësisë, ju duhet të kontaktoni UCKN-në me shkrim dhe në mënyrë specifike të kërkoni që ne t'i kthejmë dhe/ose të shkatërrojmë të gjitha kopjet e të gjithë ose një pjesë të informacionit tuaj të mbledhur që disponojmë.

 

7.

Komentet tuaja

 

7.1

UCKN mirëpret kontributin tuaj të vazhdueshëm në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë ose shërbimet tona të ofruara për ju. Ju mund të na dërgoni komentet dhe përgjigjet tuaja në emailin tonë.

Qasje e shpejtë!

Instaloni aplikacionin celular
×