တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • မက်စ်။ အသက် ၇ နှစ် (ကားများ၊ ဗင်ကားများ)
 • မက်စ်။ အသက် ၁၀ နှစ် (ထရပ်ကားဒေါ်လာဘတ်စ်ကား)
 • မက်စ်။ အသက် ၁၅ နှစ် (စက်ပစ္စည်း)

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • မူရင်းယာဉ်ခေါင်းစဉ်
 • အာမခံ။
 • လက်မှတ်ထုတ်ရန်။
 • Omani အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရန်လျှောက်လွှာပုံစံ
 • နည်းပညာစစ်ဆေးမှုပြီးစီးကြောင်းသက်သေပြပါ။
 • ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Omani မှသွင်းကုန်ခွင့်ပြုချက်

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • ပို့ဆောင်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနထံမှခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါမည်။ ရရှိသောအခါပို့ဆောင်သူသည် Muscat သို့ယာဉ်မ ၀ င်မီအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီအာမခံရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုအလုပ်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်စာတစ်စောင်နှင့် No Objection Certificate (NOC) တို့နှင့်အတူအကောက်ခွန်သို့တင်ပြရမည်။
 • ရှင်းလင်းမှုပြီးစီးပါကအကောက်ခွန်သည်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ပို့ဆောင်သူသည်တော်ဝင်အိုမန်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့အစိမ်းရောင်ပုံစံထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ စာရေးသူ၏ရုံးသည်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်မပတ်သက်ပါ။
 • GCC နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှသွင်းကုန်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်သည်မူရင်းနိုင်ငံ၌မှတ်ပုံတင်ပြီးတင်သွင်းမှုမတိုင်မီ ၂ နှစ်မပြည့်လျှင်မော်တော်ယာဉ်များကိုအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ မူရင်းနိုင်ငံမှအကောက်ခွန်များ၏စာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာသည်ယခင်ပို့ဆောင်မှုတွင်ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကိုပြသရမည်။ မူလစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာကိုအိုမန်ရှိအကောက်ခွန်များနှင့်တင်ပြရမည်။