တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက်

  • အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • မူရင်းခေါင်းစဉ်
  • သင်္ဘောပါကုန်အသေးစိတ်စာရင်း
  • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဗီဇာ
  • အာမခံ၏အထောက်အထား
  • ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

  • အသက် ၁၅ နှစ်အထက်ယာဉ်များကိုအလွန်အမင်းအခွန်ကောက်လိမ့်မည်။
  • ၂၀၀၇ ထက်အသက်ကြီးသောယာဉ်များသည်ယခုအခါစတုတ္ထ (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အတန်းအစားကိုလိုက်နာရမည်
  • လိုအပ်ချက်များထဲတွင်ပတ်ဝန်းကျင်အတန်းအစားသာမက ABS ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ အနည်းဆုံးရှေ့လေအိတ်တစ်လုံး၊ ကလေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် Isofix ပူးတွဲပါအချက်များပါ ၀ င်သည်။