တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • မက်စ်။ အသက် ၄ နှစ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • မူရင်းလက်မှတ် 
 •  OBL / AWB 
 • ထုတ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် (ထုတ်လုပ်သည့်နေ့ကိုပြသရမည်)  
 • အကောက်ခွန်သဘောတူညီချက်ကတ်များ (စီမံကိန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်)
 • မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုတင်သွင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ
 • ယီမင်ဝန်ကြီးဌာနမှအာမခံထားသောသံတမန်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အကောက်ခွန်မဲ့ယာဉ်များတင်သွင်းနိုင်သည်။ မဟုတ်ရင်အကောက်ခွန်တွေပေးရမယ်။  
 • မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက်အာမခံချက်စာကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါ။  
 • “ ခရီးလက်မှတ်များ” ပါသောယာဉ်များကိုခရီးသွားဧည့်သည်နှင့်သာ ၃ လထက်ပိုမစီးရ။ 
 • နောက်ထပ် ၃ လအတွက်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။