တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

  • မက်စ်။ အသက် ၁၀ နှစ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း) တင်ပြသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
  • ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း
  • သွင်းကုန်အကောက်ခွန်ကြေညာစာတမ်း
  • မူရင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ ၀ ယ်ယူငွေတောင်းခံလွှာ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

  • ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသို့အသုံးပြုသောယာဉ်များသည်ဂျော်ဒန်မော်တော်ယာဉ်ဗျူရို၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀ င်ရောက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဗျူရိုကစမ်းသပ်နိုင်ရန် Zarqa Free Zone သို့ပို့ဆောင်ရမည်။ 
  • မော်တော်ယာဉ်များသည်စမ်းသပ်မှုကိုကျော်ဖြတ်ရမည်၊ ထို့နောက် Interpol ထံမှခွင့်ပြုချက်ကိုရလိမ့်မည်။ 
  • အကောက်ခွန် ဦး စီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောကားတန်ဖိုးအပေါ် မူတည်၍ အခွန်ပေးဆောင်ရမည်။ ထို့နောက်အခမဲ့ဇုန်တွင်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုစီစဉ်နိုင်ပြီးကားကိုလွှတ်နိုင်သည်။