တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • မက်စ်။ အသက် ၁၀ နှစ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်
 • အသုံးပြုပြီးကားထုတ်လုပ်သူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာ
 • အသုံးပြုပြီးကား၏အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ခ
 • ခေါင်းစဉ်နှင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အာမခံမူဝါဒ - မူရင်း
 • Original Bill of Lading – နိုင်ငံတော်ကိုယ်ထည်နှင့် အင်ဂျင်နံပါတ်များ၊ CC အရွယ်အစား၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် model
 • နိုင်ငံတကာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
 • အကောက်ခွန်ပုံစံ C. 12/SAD

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • LHD ယာဉ်များကိုသာခွင့်ပြုသည်
 • ၁၀ နှစ်အထက်ကားဟောင်းများ (ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်အလိုက်) ဘွဲ့ရတာဝန်နှင့်ပြစ်ဒဏ်လိုအပ်သည်။ ဥပဒေအရတင်သွင်းသောမော်တော်ယာဉ်တစ်စီး၏အသက်အရွယ်ကိုမော်တော်ယာဉ်စတင်ထုတ်လုပ်သည့် နှစ်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တွက်ချက်သည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး၏သက်တမ်းသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်ရာတွင်အလွန်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်။