တစ်နှစ်ကန့်သတ်ချက် 

 • အသက် ၁၅ နှစ်အထက်ယာဉ်များကိုအလွန်အမင်းအခွန်ကောက်လိမ့်မည်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • ယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် အင်ဂျင်နံပါတ်များ၊ ကုဗစွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပြသရမည့် မူရင်း Bill of Lading model.
 • သွင်းကုန်စာချုပ်
 • ကုန်စည်ပြပွဲ
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်အာမခံလက်မှတ်
 • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြေစာ
 • မူရင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/၀ ယ်ယူငွေတောင်းခံလွှာ
 • ငွေပေးချေမှုပြေစာ
 • သွင်းကုန်လိုင်စင်
 • ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ
 • ထုပ်ပိုးစာရင်း
 • မူရင်းသက်သေခံချက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခွန်များနှင့်ငွေပေးချေမှုများ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 • အသက် ၁၅ နှစ်အထက်ယာဉ်များကိုအလွန်အမင်းအခွန်ကောက်လိမ့်မည်။
 • ကမ္ဘောဒီးယားအကောက်ခွန်သည်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုသာအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ခွင့်ပြုသည်။
 • Vin စတစ်ကာ၊ ကိုယ်ထည်နှင့်အင်ဂျင်နံပါတ် လိုအပ်တယ်